Ο φορέας ψυχικής υγείας “ΕΔΡΑ” – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “IDemocracy”.

Το έργο είναι διετές (Νοέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022), υλοποιείται με χρηματοδότηση του Erasmus+ και έχει αντικείμενο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων με νοητική αναπηρία και φροντιστών μέσω της δημιουργίας σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης, με στόχο την καλύτερη άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ψηφιακή κοινωνία.

Συντονιστής του IDemocracy είναι ο ισπανικός οργανισμός Plena Inclusión Comunidad Valenciana, ενώ εκτός από την ΕΔΡΑ, συμμετέχουν οι φορείς Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (Πορτογαλία), Hrvatska Udruga Radnih Terapeuta (Κροατία), Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija (Λιθουανία), Universitat Politècnica de València (Ισπανία), E-Seniors: Initiation des seniors aux NTIC association (Γαλλία).

Στην παρούσα φάση του έργου, όλοι οι εταίροι εργάζονται για την ανάπτυξη του συμμετοχικού προγράμματος κατάρτισης, υποστηρίζοντας την ενεργή συμμετοχή ατόμων με νοητική υστέρηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν και χρησιμοποιηθούν.

Ήδη, για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές διαδικτυακές συνεδρίες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Κροατία, Ελλάδα και Λιθουανία.

Τις συνεδρίες παρακολούθησαν άτομα με νοητική αναπηρία, μέλη των οικογενειών τους και επαγγελματίες από την κοινότητα.

Αντικείμενο ήταν η συζήτηση θεμάτων, όπως η εφαρμογή των δημοκρατικών δικαιωμάτων, η συμμετοχή κι η εκπροσώπηση των δυνητικά ωφελούμενων σε οργανωτικό, κοινοτικό και πολιτικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΔΡΑ διοργάνωσε δύο συνεδρίες στις οποίες συμμετείχαν 20 άτομα.

Τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία ανέφεραν ότι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση των δικαιωμάτων τους είναι η ανοιχτή συζήτηση, έκφραση και διεκδίκηση, ζητώντας ουσιώδεις προσαρμογές ώστε να συμμετέχουν ισότιμα.

Επιπλέον, ζήτησαν την ενεργή συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων, έχοντας εξασφαλίσει υποστήριξη και τις απαραίτητες προσαρμογές.

Οι φροντιστές και οι επαγγελματίες που ήταν παρόντες στις συνεδρίες συμφώνησαν με όλα τα αιτήματα που διατυπώθηκαν.

Πηγή: edra-coop.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content