Στις 24 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου για τους χρήστες και τις εταιρείες μέσω της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Αρχικά, η νέα νομοθετική πράξη δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Οι ίδιοι θα αποφασίζουν εάν θα επιτρέπουν ή όχι τις στοχευμένες διαφημίσεις και θα ενημερώνονται για ποιούς λόγους τούς προτείνεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Παράλληλα, ο νέος νόμος διασφαλίζει την ταχύτερη απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου και συμβάλει στην εξάλειψη επιβλαβούς περιεχομένου, όπως η διασπορά ψευδών ειδήσεων, θεσπίζοντας καλύτερους κανόνες για τον έλεγχό του και για την προστασία της ελευθερίας του λόγου.

Οι χρήστες θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση για fake news και θα έχουν δικαίωμα να θέτουν υπό αμφισβήτηση την αφαίρεση περιεχομένου από τις πλατφόρμες.

Επίσης, ο νόμος περιλαμβάνει κανόνες για τα προϊόντα που πωλούνται διαδικτυακά ώστε να τηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεπώς, οι χρήστες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τους προμηθευτές των προϊόντων που αγοράζουν μέσω διαδικτύου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε σημαντικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ψηφιακές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως διαδικτυακές αγορές, καταστήματα εφαρμογών ή πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όλα όσα χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια χρήστες.

Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια χρήστες με αναπηρίες θα αποκτήσουν ίση πρόσβαση σε βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, πληροφορίες και δυνατότητες επικοινωνίας μέσω αυτών των υπηρεσιών.

Η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία έχει επίσης ενσωματωθεί σε διατάξεις του νέου νόμου, όπως αυτές που σχετίζονται με εσωτερικά συστήματα διαχείρισης παραπόνων διαδικτυακών πλατφορμών, μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ιχνηλασιμότητα των εμπόρων και μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των χρηστών με αναπηρίες στις μεγάλες πλατφόρμες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σχετικά με την προσβασιμότητα, το κύριο μειονέκτημα της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι περιορισμένες απαιτήσεις σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές.

Ουσιαστικά το Κοινοβούλιο έχασε την ευκαιρία να διασφαλίσει την προσβασιμότητα της φιλοξενίας ιστότοπων, των μητρώων ονομάτων χώρου (domain names) και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών που είναι σημαντικές για οργανισμούς και επιχειρήσεις στις συγχρονες οικονομίες.

Μετά την υπερψήφιση του Nόμου Ψηφιακών Υπηρεσιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τελικό κείμενο.

Οι περισσότερες από τις διαπραγματεύσεις προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές Απριλίου, ενώ οι τελικοί κανόνες είναι πιθανό να τεθούν σε ισχύ το 2023.

Πηγές: European Disability Forum, Lawspot.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content