Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Έγκαιρη Παρέμβαση ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής ένταξης και αυτόνομης διαβίωσης σε νέους και εφήβους με αναπτυξιακές δυσκολίες και νοητικές αναπηρίες.

Τον Μάρτιο του 2018, η διεπιστημονική ομάδα της Έγκαιρης Παρέμβασης ξεκίνησε να λειτουργεί στο Χαλάνδρι τη Δομή Εφήβων & Νέων “ΦΙΛΩΝ”, ένα κέντρο κοινωνικής εκπαίδευσης και αυτονόμησης, το οποίο απευθύνεται σε ομάδες 4 έως 7 εφήβων και νέων ηλικίας 14 έως 25 ετών με αναπτυξιακές διαταραχές.

Στόχος των προγραμμάτων της, η ανάπτυξη εκείνων των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα προετοιμάσουν τα μέλη της για την αυτόνομη διαβίωση.

Στο πλαίσιο του έργου τους, οργανώνουν μία ομάδα για νεαρούς ενήλικες με Asperger, αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και νοητική υστέρηση, η οποία συγκεντρώνεται κάθε δεύτερο Σάββατο στον χώρο της Δομής “ΦΙΛΩΝ” (Σόλωνος 5, Χαλάνδρι).

Εκεί, τα μέλη της ομάδας έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περισσότερο τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες μιλώντας για όσα τους απασχολούν, όπως τις σχέσεις, τη μαγειρική, το σινεμά, τις εκδρομές αλλά και για τη διαδικτυακή τους εφημερίδα The Mates.

Όλοι μαζί καταλήγουν στα θέματα που θέλουν να αναρτήσουν στον ιστότοπο της εφημερίδας, αναπτύσσοντας και δεξιότητες σχετικές με την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον.

Καθε μέλος της ομάδας συμμετέχει στον κοινό σκοπό αξιοποιώντας τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του.

Κάποιος επιλέγει το θέμα, άλλος πληκτρολογεί ή ασχολείται με τη δημοσίευση και άλλος αναλαμβάνει τις αλλαγές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση του Σαββάτου: 215-5653519 (Τρίτη & Πέμπτη, 9:00 – 14:00)

Photo: egkairiparemvasi.gr

Πηγή: kidsproject.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content