Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με ημερομηνία έκδοσης 9 Νοεμβρίου, ενημερώνει τους υποψηφίους και τις υποψήφιες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις Πανελλαδικές εξετάσεις και ως πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.
Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ.

Skip to content