Διαβάσαμε χθες σε πολλά διαδικτυακά ειδησεογραφικά sites ότι σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία η χώρα μας έχει καθυστερήσει να ενσωματώσει, από το 2020, δημόσια και ιδιωτικά κτήρια που δεν είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και γενικότερα σε εμποδιζόμενα άτομα, θα θεωρούνται αυθαίρετα.

Συγκεκριμένα, η νομοθεσία (Ν.4067/2012) προβλέπει: “σε κάθε περίπτωση μεταβολής χρήσης κτηρίου ή χώρου κτηρίου πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου με την προϋπόθεση να μην θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη”.

Οι αλλαγές σχεδιασμού σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές του “Σχεδιάζοντας για όλους” του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν ήδη δεδομένες για όλα τα νέα κτήρια κατοικίας.

Η σημαντική αλλαγή που έρχεται είναι ότι μέχρι το 2020, τόσο στα δημόσια κτήρια όσο και στα ειδικά κτήρια (γραφείων και εμπορίου), πρέπει να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες αλλαγές και επεμβάσεις για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

Αυτό σημαίνει ότι έως το 2020, στα υφιστάμενα κτήρια εκτός κατοικιών, σε περιοχές που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμών, επιβάλλεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται κτήρια στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών (υπουργεία, εφορίες κ.α.), Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Κοινωφελών Οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες), συνάθροισης κοινού (όπως χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες, ανταλλακτήρια), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατηρίων καυσίμων).

Σε όλα τα παραπάνω κτήρια, ο προβλεπόμενος ανελκυστήρας θα πρέπει να κατασκευαστεί για έναν χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πρότυπο πιστοποιησης και ο ένας προβλεπόμενος προσπελάσιμος από άτομα με αναπηρία χώρος υγιεινής να είναι μεικτής χρήσης (ανδρών-γυναικών). 

Στα νόμιμα υφιστάμενα κτήρια, σε περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου:

1. Σε εκείνα, που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά την ανέγερση τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του, ανεξάρτητα από τη χρήση τους από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, είναι δυνατή η κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης.

2. Στα κτήρια με χρήση κατοικίας, που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και σε εμποδιζόμενα άτομα, εφόσον διαμένουν άτομα με αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα και τα σχετικά έξοδα καλυφθούν από τους ενδιαφερόμενους, αν οι τοποθετούμενες εγκαταστάσεις δεν δημιουργούν προβλήματα ασφαλείας στους χρήστες τους και στους υπόλοιπους χρήστες των κτηρίων, είναι δυνατή η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου), που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία από το πεζοδρόμιο στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης ή κανονισμού.

Στα νέα κτήρια κατοικιών, σε περιοχές που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου, για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα, πρέπει να εξασφαλίζονται:

1. Αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση, με δυνατότητα προσέγγισης των κτηρίων από πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους εισόδου (ράμπες, ανελκυστήρες, διάδρομοι) και κίνησης.

2. Αυτόνομη και ασφαλής εξυπηρέτηση, με πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το κτήριο και ο εξοπλισμός του σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των παραπάνω κτηρίων (περιβάλλων χώρος, διάδρομοι), σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του “Σχεδιάζοντας για όλους”.

3. Συνθήκες εύκολης μετατροπής των κατοικιών (αυτόνομων ή διαμερισμάτων) σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτηρίου.

4. Για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες), τουλάχιστον ένας προσβάσιμος χώρος αναμονής μίας θέσης αμαξιδίου σε κάθε όροφο, όταν ο πληθυσμός του ορόφου είναι μικρότερος από 200 άτομα ή τουλάχιστον ένας χώρος αναμονής με δύο θέσεις αμαξιδίου, όταν ο πληθυσμός του ορόφου είναι μεγαλύτερος από 200 άτομα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΗΓΕΣ

·  άρθρο του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content