Οι εκπρόσωποι των υπουργείων των 25 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμοδιότητα για τα ζητήματα της αναπηρίας, μαζί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ υπέγραψαν στις 14 Μαρτίου στο Παρίσι κοινή δήλωση για την ενδυνάμωση της υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη διάρκεια της άτυπης συνάντησής τους, συζήτησαν τις εξελίξεις στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημείο αναφοράς την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, η τελική έκδοση της οποίας εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση της συνεργασίας στην έρευνα για τον αυτισμό και τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Η Γαλλία, με αφορμή τη δική της εθνική στρατηγική για τον αυτισμό (Stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022) που ανακοίνωσε πέρυσι τον Απρίλιο, πρότεινε την εφαρμογή μεγαλύτερης κλίμακας ερευνητικών πρότζεκτ, με βάση τα αποτελέσματα του πρόγραμματος “Autism Spectrum Disorders in the European Union“, στη διάρκεια του οποίου η διεθνής οργάνωση Autism-Europe είχε αναλάβει τη διαμόρφωση των προτάσεων προς τους Ευρωπαίους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής ένταξης.

Ο συντονιστής του ASDEU, Manuel Posada, που ήταν προσκεκλημένος στη συνάντηση, παρουσίασε τα συμπεράσματα της τετράχρονης έρευνας (2015-2019) στο πλαίσιο του προγράμματος και τις παρατηρήσεις του.

Η οργάνωση Autism-Europe υποδέχτηκε θετικά την είδηση για την κοινή δήλωση, ευχόμενη τα αποτελέσματα της συνάντησης να φανούν στην πράξη, στην “Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020” που προς το παρόν βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης.

Ολόκληρη η κοινή δήλωση των εκπροσώπων των 25 κρατών-μελών της ΕΕ, αρμόδιων για τα ζητήματα της αναπηρίας, εδώ.

Πηγή: asdeu.eu

Skip to content