Από την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, τα βιβλία, τα περιοδικά και το υπόλοιπο έντυπο και ψηφιακό υλικό γίνονται ευκολότερα διαθέσιμα και προσβάσιμα για τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης και για τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη απόφαση είναι η συνέχεια της κύρωσης της Συνθήκης του Μαρακές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που οριστικοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου. Η Συνθήκη θα συμβάλλει στη δημιουργία και στη διάθεση προσβάσιμων μορφοτύπων έντυπου και ψηφιακού υλικού με τη χρήση της γραφής Braille, μεγάλων τυπογραφικών στοιχείων, προσαρμοσμένων ηλεκτρονικών και ηχογραφημένων βιβλίων καθώς και ραδιοφωνικών εκπομπών.

Δικαιούχοι της Συνθήκης, εκτός από τους ανθρώπους με ολική ή μερική απώλεια όρασης, είναι όσοι έχουν αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας ή οποιασδήποτε άλλης μαθησιακής δυσκολίας, τα άτομα που δεν μπορούν λόγω σωματικής αναπηρίας να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νέοι κανόνες δημιουργούν υποχρεωτική εξαίρεση των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, αναγνωρίζεται η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας που διατίθενται σε αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο στα συγκεκριμένα άτομα προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η κυκλοφορία και η διάδοσή τους.

Skip to content