Πριν 15 μήνες, μεγάλες πολυεθνικές, όπως Ford, Microsoft, JP Morgan Chase & Co, SAP, DXC Technology, Εrnst & Young συμφώνησαν να τρέξουν προγράμματα πρόσληψης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, με διάρκεια τουλάχιστον ένα χρόνο και να καταγράψουν τη διαδικασία που ακολούθησαν στο Autism @ Work Playbook, μία πηγή εξειδικευμένης γνώσης και πληροφορίας για τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Το γκρουπ των πολυεθνικών σε συνεργασία με το University of Washington Information School, δημοσίευσε το Autism @ Work Playbook, με την προσδοκία ότι θα βοηθήσει τους εργοδότες να ανακαλύψουν νέες προσεγγίσεις για την αναγνώριση επαγγελματιών με ταλέντα και να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Το Autism @ Work Playbook παρέχει καθοδήγηση για κάθε στάδιο του προγράμματος (βλ. σχεδιασμός προσλήψεων, πηγές χρηματοδότησης, διαδικασίες συνέντευξης και εκπαίδευσης, ένταξη νέου προσωπικού, αποχώρηση).

Φέτος, τα μέλη του Autism @ Work Employer Roundtable αυξήθηκαν από 5 σε 15, συνεργάστηκαν με τις Dell και Hewlett Packard και συμβούλεψαν 20 Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού για τις πρώτες φάσεις ανάπτυξης προγραμμάτων πρόσληψης μη νευροτυπικών ατόμων. Eπιπλέον, δημιούργησαν το Job Marketplace, με πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους πώς να υποβάλλουν αιτήσεις για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας σε κάθε εταιρεία και πώς να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους προσλήψεων.

Πηγή: disabilityin.org

Skip to content