Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλικ-able Project του ειδικευμένου πολιτιστικού οργανισμού για την ενίσχυση της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας στην τέχνη Liminal, απευθύνεται σε άτομα με οπτική αναπηρία και σε επαγγελματίες φωτογράφους που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν νέα μονοπάτια στη φωτογραφία.
Το Κλικ-able Project πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ινδικό oργανισμό Beyond Sight Foundation, στο πλαίσιο του δεκαετούς εκπαιδευτικού του προγράμματος Blind With Camera. 
Το πρόγραμμα έχει 7μηνη διάρκεια (Νοέμβριος 2018 – Μάϊος 2019) και περιλαμβάνει τρεις φάσεις, με δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δράσεις.
Φάση 1: 8-11 Νοεμβρίου 2018
Εργαστήριο Φωτογραφίας

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου (15:00-21:00) “Train the trainer”: Εκπαίδευση σε τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας της τέχνης της φωτογραφίας από επαγγελματίες φωτογράφους.

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου (15:00-21:00), Σαββατοκύριακο 10-11 Νοεμβρίου (13:00-19:00) “Hands on training”: Εργαστήριο φωτογραφίας για επαγγελματίες φωτογράφους και άτομα με οπτική αναπηρία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά εάν ζητηθεί.
Τοποθεσία: “Ο Χώρος” (Πλατεία Θεάτρου 6) και υπαίθριοι χώροι στο κέντρο της Αθήνας
Εισηγητές: Partho Bhowmick, Rashmi Bhowmic.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 2 Νοεμβρίου εδώ και τηλεφωνικά (697482293).
Φάση 2: Δεκέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019
Φωτογραφικές Συναντήσεις
Δέκα φωτογραφικές συναντήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους υπό την καθοδήγηση των επαγγελματιών φωτογράφων για την ομάδα συμμετεχόντων που δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση.
Φάση 3: Μάϊος 2019
Έκθεση Φωτογραφίας Κλικ-able Project
Έκθεση φωτογραφιών, αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών συναντήσεων.
Η έκθεση θα είναι προσβάσιμη σε επισκέπτες με απώλεια όρασης.
Πληροφορίες: access.liminal@gmail.com, 6993076378

Skip to content