Στη Γαλλία, σύμφωνα με νόμο που ισχύει από το 1987, οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 υπαλλήλους είναι υποχρεωμένες να απασχολούν μεταξύ αυτών, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 6%. 

Το 2010, διαπιστώθηκε ότι το 57% των γαλλικών επιχειρήσεων δεν εφάρμοζαν το συγκεκριμένο νόμο, καθώς προτιμούσαν να καταβάλλουν εισφορά στην Agefiph, την ένωση που συγκεντρώνει και διαχειρίζεται πόρους για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Η εισφορά υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων με αναπηρία που θα έπρεπε να εργάζονται στην κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός της.

Προς το παρόν, το μέσο ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων με αναπηρία είναι χαμηλό, 4,5% στα δημόσια ιδρύματα και 3% στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της Γαλλίας.

Αναζητώντας τις αιτίες, ένας λόγος είναι η επένδυση που απαιτείται να γίνει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε νέου υπαλλήλου της με κάποια μορφή αναπηρίας.

Ενας άλλος λόγος σχετίζεται με την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία που ακόμα θεωρείται ότι υστερεί σε σχέση με εκείνη των άλλων υποψηφίων για απασχόληση.

Τα γαλλικά γυμνάσια και λύκεια συχνά δεν έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για μαθητές με αναπηρία και το ίδιο ισχύει και για την ανώτατη εκπαίδευση.

Τελος, κάποιοι υπάλληλοι που ήδη εργάζονται σε μια επιχείρηση και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως άτομα με αναπηρία, προτιμούν να το αποφύγουν, φοβούμενοι ότι θα βάλουν εμπόδια στην καριέρα τους και αδιαφορώντας αν αυτή η παραδοχή θα μπορούσε να τους ωφελήσει, οδηγώντας σε μία καλύτερη προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας τους.

Μία περίπτωση επιχείρησης που σεβάστηκε το νόμο, είναι η Hewlett Packard που χαρακτηρίστηκε από νωρίς ως φιλική προς τα άτομα με αναπηρίες, αναπτύσσοντας δράσεις για να τους επιτρέψει να ενταχθούν στην εργασία χωρίς περιορισμούς, με βάση τις ικανότητές τους.

Μεταξύ των δράσεων, πραγματοποιήθηκαν καμπάνιες ενημέρωσης στους χώρους εργασίας, ώστε να ευαισθητοποιηθεί και το υπόλοιπο προσωπικό.

ελεύθερη μετάφραση αποσπασμάτων άρθρου της Charlene Lamy στο Celsa-RH 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content