Ημερίδα για τη “Διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Μαρτίου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (8:30-15:00, αίθουσα Ζακλίν ντε Ρομιγί) στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Sign First (“Teaching European Signed Languages as a First Language”).
Στόχος του Sign First, η υλοποίηση του οποίου στην Ελλάδα γίνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διδασκαλίας νοηματικών γλωσσών για τη βελτίωση του δίγλωσσου γραμματισμού των κωφών και βαρήκοων μαθητών.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ευρωπαϊκές νοηματικές γλώσσες σε μαθητές με προβλήματα ακοής ως πρώτη γλώσσα περιλαμβάνει την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (Ολλανδία, Ελβετία, Κύπρο και Ελλάδα).
Στη χώρα μας, βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του προγράμματος είναι το πολυμεσικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας ως πρώτη γλώσσα στο Νηπιαγωγείο και στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς.
Η ημερίδα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών & Βαρήκοων Αργυρούπολης, το Ειδικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Λυκόβρυσης – Πεύκης και την HABILIS.
Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων του έργου θα ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες. 
Επιπλέον, στόχος της ημερίδας, η υποστήριξη της υλοποίησης της Υπουργικής Απόφασης 2103/2017, με την οποία εντάσσεται η διδασκαλία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και η εκμάθηση της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων μαθητών.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής εδώ, στην οποία μπορούν να δηλωθούν οι ανάγκες προσβασιμότητας των συμμετεχόντων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, κ. Βασίλη Κουρμπέτη (213-1335301, 6936121784, vk@iep.edu.gr, kourbetis1@gmail.com) και τις κ. Γελαστοπούλου (213-1335309), κ. Ζυγογιάννη (213-1335305). 

Skip to content