Μία συλλογική προσπάθεια των κατοίκων της Φολεγάνδρου, του Δήµου και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) έχει µόλις ξεκινήσει και ζητά την υποστήριξή μας.  Στόχος να χρηµατοδοτηθούν δύο αναγκαία και πολύ θετικά έργα για το νησί, τα οποία θα έχουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, τον πολιτισµό και την τοπική οικονοµία. Η Φολέγανδρος είναι ένας τόπος ιδανικός για περπάτηµα, με πληθώρα µονοπατιών που διασχίζουν όλο το νησί, χαρίζοντας ένα µοναδικό πεζοπορικό δίκτυο. Μέσω της διαδικασίας crowdfunding (“διαδικτυακή µικροχρηµατοδότηση”) η εκστρατεία στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου του νησιού καθώς και στην κατασκευή ασφαλούς πεζόδροµου που θα ενώνει το λιµάνι µε τη Χώρα της Φολεγάνδρου. Η οργάνωση και η ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου θα ενισχύσει την ανάπτυξη ειδικών και ήπιων µορφών τουρισµού, προστατεύοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον, τις παραδόσεις και την πολιτισµική κληρονοµιά της Φολεγάνδρου. Παράλληλα, η κατασκευή του πεζόδροµου που θα ενώνει το λιμάνι µε τη Χώρα του νησιού θα έχει ως βασικό στόχο την ασφαλή κίνηση των πεζών εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες προδιαγραφές για την κίνηση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ατόμων με αναπηρία, γονέων με καροτσάκια, ηλικιωμένων). Η καµπάνια “Folegandros Routes: a step for culture & nature” αποτελεί τόσο για τη Φολέγανδρο όσο και για τον ευρύτερο νησιωτικό χώρο, ένα καινοτόµο εγχείρηµα έρευνας και δράσης µε βασικές αρχές την ενεργό συµµετοχή των πολιτών, το σεβασµό στο φυσικό τοπίο και την ανάδειξη ειδικών µορφών τουρισµού. Tο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε µέλη οργανισµούς της νησιωτικής τοπικής αυτοδιοίκησης, µεταξύ των οποίων και ο Δήµος Φολεγάνδρου, που στόχο έχει την ισόρροπη περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Ελληνικού νησιωτικού χώρου µε σεβασµό στο ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό του περιβάλλον. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές σχεδιασµού και µοντέλα συνεργασίας, το ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ στοχεύει στην ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του κάθε νησιού και της πολύτιµης κληρονοµιάς που αυτό φέρει. Αν σας ενδιαφέρει να στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια, δείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια, εδώ.
Skip to content