Μετά από 10ετή στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Εταιρεία Νόσου Alzheimer (Alzheimer’s Disease International), λόγω και της ανησυχητικής αύξησης των ανοϊκών ασθενών σε όλο τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) ανακοίνωσε προχθές την απόφασή του να υποστηρίξει την υλοποίηση διεθνούς πλάνου για την καταπολέμηση της άνοιας.
Κεντρική ιδέα του πλάνου, ότι η άνοια δεν αναγνωρίζεται ως φυσιολογικό, αναπόσπαστο κομμάτι της γήρανσης και όσα άτομα την εμφανίζουν, θα τους παρέχεται βοήθεια ώστε να αυξάνεται όσο το δυνατό περισσότερο το προσδόκιμο ζωής τους.  
Ο ΠΟΥ καλεί τα κράτη μέλη του, να θέσουν και να πετύχουν στόχους, όπως η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις μορφές άνοιας, η μείωση του κινδύνου εμφάνισης, η σωστή διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία, η υποστήριξη των συγγενών και φροντιστών των ανοϊκών ασθενών καθώς και η συνέχεια της έρευνας.
Προς το παρόν, μόνο 29 από τα 194 μέλη του ΠΟΥ, έχουν εκπονήσει δικό τους σχέδιο για την καταπολέμηση της άνοιας.
Το διεθνές πλάνο του ΠΟΥ, στέλνει επείγον μήνυμα σε όλες οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν πολιτικές που να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να υλοποιηθούν και να παρακολουθούνται, για όσο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη, η εφαρμογή τους.
Δείτε εδώ το περιεχόμενό του.

Skip to content