Σύμφωνα με κοινή απόφαση που υπογράφηκε αρχές Αυγούστου από τα Υπουργεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, προβλέπεται δωρεάν μετακίνηση με τις Αστικές Συγκοινωνίες και έκπτωση 50% στο εισιτήριο των ΚΤΕΛ στα άτομα με αναπηρία. Επίσης τονίζεται ότι τα απαραίτητα δελτία μετακίνησης που θα εκδοθούν, θα έχουν ισχύ για το 2016 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος απαιτείται για να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση. Πλέον είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας να συνάψει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή για τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων ατόμων με αναπηρία. Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δικαιούνται τα άτομα με αναπηρίες που έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ελληνική υπηκοότητα. Υπήκοοι των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΟΧ). Υπήκοοι που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.δ. 4017/1959 (Α’246). Υπήκοοι κρατών εκτός ΕΕ που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα διέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων (Ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α’201), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων (Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α’ 125). Να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 23.000 ευρώ ή το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο και έχει αναπηρία άνω του 67%. Η δωρεάν μετακίνηση ισχύει για όσους υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες και διαμένουν μόνιμα: Στην περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ). Στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ. Στις λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των αστικών ΚΤΕΛ του νομού τους. Η μείωση κατά 50% αφορά το εισιτήριο για όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ. Το Δελτίο Μετακίνησης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και από τα ΚΕΠ της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση των υγειονομικών υπηρεσιών σε ισχύ. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, δικαιούνται δελτίο μετακίνησης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων ή των περιφερειών. Οι τυφλοί και οι βαριάς νοητικής καθυστέρησης με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω δικαιούνται δελτίο μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Κατεβάστε εδώ το αρχείο pdf με την υπουργική απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Skip to content