Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Κ.Ε.Ν.Γ.) ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη από τους Βάιο και Γιώργο Γκιντίκα με σκοπό την αναγνώριση και τη διάδοση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
Μετά το 2003, το Κέντρο επεκτάθηκε αποκτώντας παρουσία σε άλλες έξι πόλεις: Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Ρέθυμνο, Δράμα και Βέροια.
Σήμερα, αποτελεί ένα από τα πιο πετυχημένα κέντρα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας πανελλαδικά, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και υιοθετώντας διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα.
Το Κ.Ε.Ν.Γ. έχει ορίσει πέντε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους έχει αφοσιωθεί:

Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας με την χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογίας σε άτομα κάθε ηλικίας.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους για τη μεθοδολογία εκμάθησης της E.N.Γ. καθώς και διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων για τον ίδιο σκοπό.

Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την εκμάθηση Ε.Ν.Γ. εξ’αποστάσεως οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια.

Δημιουργία υλικού διάδοσης της Ε.Ν.Γ. όπως λεξικό νοηματικής σε dvd και ανάπτυξη εφαρμογών για smartphones.

Έρευνα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Eλλήνων κωφών και των κωφών από άλλες χώρες.

Όπως θα δείτε και στο video, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα του Κέντρου.

Skip to content