Την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016, θα διεξαχθούν δωρεάν κλινικές μαστολογικές εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, από κλιμάκιο της Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας – Ίασης – Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), με επικεφαλής τον χειρουργό μαστού και Πρόεδρο της, Γρηγόρη Ξεπαπαδάκη. Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. είναι μία φιλανθρωπική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωνικό και επιστημονικό έργο, με όραμα την ίαση και στήριξη γυναικών με νόσους μαστού. Οι δωρεάν κλινικές μαστολογικές εξετάσεις, απευθύνονται στις οικονομικά αδύναμες και ανασφάλιστες γυναίκες του Δήμου. Προϋπόθεση για τις ενδιαφερόμενες, που δήλωσαν συμμετοχή (μέχρι 27/4/2016), είναι να έχουν μαζί τους όλες τις τελευταίες εξετάσεις τους, γι’ αυτό και θα δοθεί προτεραιότητα στις γυναίκες που υπεβλήθησαν ήδη σε μαστογραφική εξέταση, στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2015, από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Ανάλογη δράση, είχε πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία και τον Ιανουάριο του 2014.
Skip to content