Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρει εδώ και δεκαετίες στα μέλη του, άτομα με προβλήματα όρασης ή χωρίς όραση, δημιουργεί τμήμα εθελοντισμού. Ο Σύνδεσμος απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του τυφλού ατόμου. Από την πλευρά του, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, προσφέρει εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη καθώς και βεβαιώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού. Για πληροφορίες και συμμετοχές, μπορείτε να απευθύνεστε στην κοινωνική υπηρεσία του Συνδέσμου, 210-5228333, 210-5245001 εσ.119 (κάθε μέρα 10:00-12:00) ή στα e-mails: pab@otenet.gr ή ngiallouris@gmail.com.
Skip to content