Αρχές Φεβρουαρίου, ο Συνήγορος του Πολίτη σπαρουσίασε τον “Οδηγό δικαιωμάτων και παροχών για ευάλωτες ομάδες” σε ειδική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Ο Οδηγός εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2015, με στόχο να καλύψει, στο μέτρο του δυνατού, το κενό πληροφόρησης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για τα δικαιώματα τους σε θέματα φορολογίας, στέγασης, εργασίας, εκπαίδευσης ασφάλισης, αλλα και για τα επιδόματα και τις παροχές κοινής ωφέλειας που δικαιούνται. Η σύνταξη και η έκδοση του Οδηγού εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “Πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης των διακρίσεων κατά ομάδων ευάλωτων στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό”, που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος – EEA GRANTS 2009-2014). Διαβάστε ή κατεβάστε τον οδηγό εδώ.
Skip to content