Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20 για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την καταπολέμηση της φτώχειας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σχεδιάζει σχετικές δράσεις.
Οι βασικότερες αφορούν την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για γυναίκες σε τομείς που η Περιφέρεια θεωρεί σημαντικούς, όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός.
Αντίστοιχα, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, η Περιφέρεια προετοιμάζει προγράμματα για τη λειτουργία παιδικών σταθμών και για την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην εργασία.
Για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα, προκηρύχθηκε ειδικό πρόγραμμα για τη συνέχιση λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων Καταπολέμησης της Βίας, αλλά και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, που έπεσαν θύματα κακοποίησης.
Επίσης, ειδικές δράσεις πραγματοποιούνται ή προετοιμάζονται για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά, οι ανασφάλιστοι και τα άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Περισσότερες πληροφορίες για τις επιμέρους δράσεις, εδώ βλ. “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)”

Skip to content