Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει πάρει διαστάσεις και στη χώρα μας. Αποδέκτες του, συνήθως παιδιά ή έφηβοι που διαφέρουν από τους συμμαθητές ή άλλους συνομιλήκους  τους.
Επιπλέον, με την ενίσχυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προστέθηκε ένας ακόμα εκφοβισμός: ο διαδικτυακός (cyberbulling).  
Για την αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ENABLE – ΕνΔυναμώνω” εφαρμόζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το πρόγραμμα “Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό”.
Πρόκειται για ένα διαδικτυακό πρόγραμμα που έχει στόχο να βοηθήσει παιδιά και εφήβους, ηλικίας 10 έως 18 χρονών, να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό σε όλες τις μορφές του. Ταυτόχρονα όμως απευθύνεται και σε ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικούς, που ψάχνουν εξειδικευμένη υποστήριξη, ενημέρωση για το σχολικό ή/και διαδικτυακό εκφοβισμό και συμμετοχή σε “συζητήσεις” μέσω forums.
Στο site του προγράμματος, τα παιδιά που ενδιαφέρονται, αφού εγγραφούν χρήστες, δωρεάν, έχουν τη δυνατότητα να:
•    επιλέγουν τον εκπαιδευμένο σύμβουλο με τον οποίον θα μπορούν να μιλούν ανώνυμα•    εκθέτουν τις απόψεις τους μία φορά την εβδομάδα, πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα•    έχουν πρόσβαση σε πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό, σχετικό με τον εκφοβισμό Εκτός όμως από τους ενήλικες συμβούλους, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί και άλλους νεαρότερους συμβούλους: μαθητές από 15 έως 18 ετών που περνούν από ειδική εκπαίδευση καθώς και φοιτητές και απόφοιτους ψυχολογίας και κοινωνικών επιστημών μέχρι 28 ετών.
Η επιλογή των νεαρών συμβούλων γίνεται μετά από αξιολόγηση και αφού οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν αίτηση ενώ στη συνέχεια περνούν και από συνέντευξη.
Μέτα από αξιολόγηση και συνέντευξη επιλέγονται και οι επόπτες ψυχολόγοι (απόφοιτοι, επαγγελματίες ψυχολόγοι) που εκπαιδεύονται ώστε να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τους συμβούλους.
Παράλληλα, παρακολουθούν τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων και παιδιών, χωρίς να μιλούν απευθείας με τα παιδιά. 

Skip to content